ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ตุลาคม 04, 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายบ้านพักนายอำเภอคลองท่อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่