ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 8 บ้านควน

ธันวาคม 14, 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอคลองท่อม