สถานที่ท่องเที่ยว

"ฮอนเซ็นประเทศไทย"
  • สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอคลองท่อม

                             สระมรกตขึ้นชื่อ นามระบือแหล่งลูกปัด งามเด่นชัดน้ำตกร้อน ชื่อกระช่อนนกแต้วแร้ว งามเพลิดแพร้วน้ำพุร้อนเค็ม”