ข้อมูลพื้นฐาน

About "Khlongtom City"
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู้ที่ว่าการอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ ข้อมูลพื้นฐาน

    "สระมรกตขึ้นชื่อ นามระบือแหล่งลูกปัด งามเด่นชัดน้ำตกร้อน ชื่อกระฉ่อนนกแต้วแร้ว งามเพลิดแพร้วน้ำพุร้อนเค็ม"
    ตำแหน่งที่ตั้ง…
                 อำเภอคลองท่อม ตั้งอยู่ทิศใต้ของจังหวัดกระบี่ ห่าง จากอำเภอเมืองกระบี่ 35 กิโลเมตร