งบประมาณ

"เงินภาษีของประชาชนทุกบาทมีค่า"
 • แผนงานงบประมาณ

  "โปร่งใส ตรวจสอบได้"
  • งบประมาณประจำปี 2560

   แผนงานงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร

   • ประจำเดือนมกราคม
   • ประจำเดือนกุมภาพันธ์
   • ประจำเดือนมีนาคม
   • ประจำเดือนเมษายน
   • ประจำเดือนพฤษภาคม
   • ประจำเดือนมิถุนายน
   • ประจำเดือนกรกฏาคม
   • ประจำเดือนสิงหาคม
   • ประจำเดือนกันยายน
   • ประจำเดือนตุลาคม
   • ประจำเดือนพฤศจิกายน
   • ประจำเดือนธันวาคม
   12 เดือน / ปี
  • งบประมาณประจำปี 2561

   แผนงานงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร

   • ประจำเดือนมกราคม
   • ประจำเดือนกุมภาพันธ์
   • ประจำเดือนมีนาคม
   • ประจำเดือนเมษายน
   • ประจำเดือนพฤษภาคม
   • ประจำเดือนมิถุนายน
   • ประจำเดือนกรกฏาคม
   • ประจำเดือนสิงหาคม
   • ประจำเดือนกันยายน
   • ประจำเดือนตุลาคม
   • ประจำเดือนพฤศจิกายน
   • ประจำเดือนธันวาคม
   12 เดือน/ ปี