ไทยนิยมยั่งยืน

ตุลาคม 03, 2014

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจว่าในปี 2561 นี้ เป็นปีที่รัฐบาลลงไปสู่ฐานราก เพื่อช่วยประชาชนทั่วประเทศ โดยโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนั้น จะเป็นตัวชี้ว่าประชาชนคนไหนคือคนที่มีรายได้น้อยตามที่มีรายชื่อระบุมาแล้ว 11.4 ล้านคน ทั่วประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พยายามลงพื้นที่ไปในจังหวัดที่พบปัญหา โดยล่าสุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน และในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะลงพื้นที่ในจังหวัดตราด เพื่อปลดล็อกปัญหาที่เป็นอุปสรรคและต้องได้รับการแก้ไข สร้างศักยภาพให้ทั่วทุกจังหวัดโดยอาศัยคณะกรรมการระดับประเทศ จังหวัด ตำบล เข้าไปขับเคลื่อนกับประชาชน โดยจะต้องดูว่าจังหวัดตนเองมีเรื่องใดที่ต้องแก้ไขเพื่อให้รัฐบาลส่งทีมลงไปช่วยยกระดับให้เกิดรายได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์นี้

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะสอดคล้องกับโครงการประชารัฐเพราะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาชน เอกชน มหาวิทยาลัย ประชาสังคม จะเข้ามาทำงานร่วมกันโดยจะมีคณะทำงานระดับพื้นที่ทั่วประเทศมาถึง 7,463 ทีม โดยต้องการคนในพื้นที่เพราะจะรู้ปัญหาของตัวเองดี ส่วนคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมานี้เป็นกรรมการที่คอยวางกรอบ ส่วนกรรมการที่จะตอบโจทย์ได้ดีคือระดับจังหวัด ระดับตำบล ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มคนในชุมชนนั้นเองจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะทุกคนต้องการเห็นชุมชนที่ยั่งยืน

 

ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สำคัญ
กลุ่มเลี้ยงสัตว์

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มอาคารและเครื่องดื่ม

กลุ่มแปรรูปอาหาร ไออรุณรังนก คลองท่อมคอฟฟี่ กาแฟ กระบี่ ฯลฯ

กลุ่มงานฝีมือ

สุทัศน์ เฟอร์นิเจอร์

กลุ่มเสื้อผ้าสาน

กลุ่มสตรีแม่บ้าน (สกรีนเสื้อ) อบต.คลองท่อมเหนือ หมู่ที่ 3

Recent Posts
Most Commented
ข่าวสารสดใหม่ ทันเหตุการณ์
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน..
  • facbook
  • Line
  • Twitteri
  • Intagram